Medvind i Norrbotten

Det går bra för Norrbotten enligt Norrlandsfondens konjunkturbarometer. I de flesta branscher är det bra drag. Detta märks inte minst i tjänstesektorn samt i stora delar av tillverkningsindustrin. Redan förra hösten märktes uppgången. Semperviréns och GE Maskintjänst är två Gällivareföretag som kan bekräfta att det blåser medvind.

Sedan den norrbottniska trävaruindustrin inledde sin uppgång förra året har övriga branscher följt efter. Redan förra hösten visade den norrbottniska industrin tydliga tecken på återhämtning från tidigare lågkonjunktur. Orderingången steg kraftigt i början av året och drog med sig produktionen. Sedan våren har hälften av företagen i länet nyanställt. Detta och mycket mer presenterades nyligen i Norrlandsfondens konjunkturapport för hösten 2010.

Semperviréns är ett företag i Gällivare som tillverkar miljöeffektiva rengöringskemiska produkter för båtar och bilar. De har nu börjat känna av uppgången.

- Den positiva uppgången gör att företag ägnar större intresse för miljön vilket gör att det nu går allt bättre för våra produkter, säger Per Skoglund, Semperviréns.

Ett ökande intresse för företag som nu vill samarbeta följer i konjunkturuppgångens kölvatten. Det är distributörer och andra företag som är intresserade av produkter som ger liten miljöbelastning men ändå inte gör avkall på rengöringseffekt, vilket är precis det Semperviréns erbjuder.

- Vi ser ett ökat samarbete med bland andra Mekonomen och vi kommer jobba mer med den typen av företag. Branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag är en annan aktör som vi redan slutit avtal med, säger Per.

I vissa delar av tjänsteindustrin har det gått bra sedan länge. Detta beror mycket på starka företag som LKAB och Boliden. GE Maskintjänst som är ett entreprenadföretag i Gällivare, har märkt av detta.

- Vi har gasat på i nästan ett och ett halvt år nu och egentligen inte märkt så mycket av långkonjunkturen. Vi gör ju rätt mycket jobb åt LKAB och Boliden, säger Janne Pellikka, GE Maskintjänst.

GE Maskintjänst har även ett samarbete med Slangsnabben som erbjuder slangar och kopplingar inom både industri och hydraulik.

- Inom området hydraulslangar har vi sett en ökad efterfrågan på senare tid, säger Janne Pellikka.

Om världsekonomin utvecklas med fortsatt stadig uppgång och om BNP-tillväxten håller i sig, kan vi snart stå inför en ny högkonjunktur som ger effekter på näringslivet i Norrbotten och Gällivare.

Hela konjunkturbarometern kan du hämta på Norrlandsfondens hemsida: www.norrlandsfonden.se