Henrik Ölvebo, Jeanette Wäppling, Lars-Erik Bergman och Lars Alriksson.

Metso i Gällivare levererar helhetslösningar till gruvindustrin

Det senaste exemplet är att Metso har fått uppdrag att leverera en ny krossanläggning till Aitikgruvan som ett steg för att Boliden ska kunna nå produktionsmålet 45 miljoner ton.

Det berättar Lars-Erik Bergman, försäljningschef region norr inom Metso Sweden AB, när Gällivares kommunledning besöker företaget på orten. Metso, som är en internationell koncern med bas i Finland har ca 11 000 engagerade medarbetare i hela världen, har sedan många år tillbaka ett servicecenter i Gällivare med totalt 63 anställda.

- Metso kan leverera en helhetslösning med allt från krossning till malning, anrikning och utfrakt, berättar Lars-Erik. Nu ska vi installera en av våra största krossmodeller i Aitik, det inkluderar två krossar, hydraulhammare, matare, stup, transportörer med mera. Totalt kommer ca 40 man inklusive våra underleverantörer att jobba med projektet.

Förutom krossprojektet har Metso olika serviceavtal med både LKAB och Boliden, avtal som bygger på att Metso kan leverera hög tillgänglighet i kundens anläggningar och därmed en möjlighet att hålla nere kostnaden per ton malm.

Lars-Erik ger också flera exempel på vilken högteknologisk verksamhet gruvindustrin har blivit, till exempel så använder företaget en typ av lasermätning för att analysera slitaget i till exempel en kross. Det ger möjlighet att sätta in rätt åtgärder och utveckla produkten så att kundens kostnader för underhåll och reparationer minskar. Ett annat exempel är att man kan låta radiosändare följa med malmen från brytning, transport, krossning, malning och så vidare för att på så sätt se var flaskhalsar i produktionen finns.

Lars-Erik ser positivt på Metsos framtid i Malmfälten;

- Den utveckling och de framtidsplaner som både LKAB och Boliden har för sina gruvanläggningar är gynnsamma för ett företag som Metso, vilket kan leverera hög kompetens och helhetslösningar.  Vi ser också positivt på samhällsomvandlingen och de möjligheter som det medför. Det är viktigt för ett företag som Metso att verka i ett attraktivt samhälle.

Gällivares kommunalråd Lars Alriksson och Jeanette Wäppling och kommunstyrelsens andre vice ordförande Henrik Ölvebo är nöjda med företagsbesöket.

- Intressant och imponerande vilken  världsledande aktör Metso är inom sina verksamhetsområden. Metso kan tillhandahålla lokalt upphandlad kapacitet, alltifrån lokalt anställda till forskningens framkant inom Metsokoncernen, säger Lars Alriksson, nöjt efter besöket.

- Vad som också imponerar på mig är deras arbetsmiljöarbete och trivsel på företaget. Att ha en medelanställningstid på cirka tio år är ett tydligt bevis på det, tillägger Jeanette Wäppling. 

Läs mer på metso.com