Miljonregn över Gällivare

Det är inte bara snö som faller över Gällivare i vintertider. Goda idéer, entreprenöranda och folk som tror på framtiden har även en tendens att framkalla monetära tillskott, kanske inte så mycket som en skänk från ovan, utan istället mer som ett resultat av hårt arbete. Nu kommer det tack vare EU-medel att satsas för fullt på världsarv, besöksnäring och kompetensutveckling med koppling till Gällivare.

Nyligen har strukturfondpartnerskapet haft möte och beslutat om vilka projekt som ska prioriteras för EU-medel. Besöksmål världsarvet Laponia har totalt fått 115 miljoner att användas för informationsinsatser.

- Det här medför att vi nu kan skapa en plattform och infrastruktur som besöksnäringen kommer få stor nytta av, säger Bernt Wennström, utvecklingssekreterare på Gällivare kommun.

EU, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Landstinget samt Jokkmokk och Gällivare kommuner har bidragit ekonomiskt till projektet. Dessutom deltar samebyarna i Laponia.

- Förutom det stora naturrummet i Stora Sjöfallet kommer några mindre besökscentra att byggas. Gällivare järnvägsstation kommer att utvecklas till ett rese- och besökscentrum med Laponiainformation och utställningar och Turistbyrån planeras att flytta dit. Dessutom kommer vi att producera ny information, webb och skyltning för hela Laponia, säger Bernt.

- Projektet ingår i det gemensamma arbetet med att skapa en ny förvaltning för vårt världsarv, avslutar Bernt.

Även Visit Gellivare fick bifall från strukturfondspartnerskapet för att kunna förlänga projektet Turistisk samverkan ytterligare tre år. Projektet syftar till att förbättra marknadsföring och försäljning för besöksnäringen. Det föregående året har man kunnat visa på en försäljningsökning på mer än 100 procent.

- Det är roligt att vi åter blivit prioriterade men vi har visat under de tre senaste åren vad vi åstadkommit med olika evenemang som exempelvis World Cup. Vi möter nu ett allt större intresse från tysktalande länder och vi kommer framöver att bjuda in turoperatörer och andra entreprenörer för att se hur vi kan utveckla oss för att möta detta intresse, säger Maria Wallgren, Visit Gellivare Lapland.

Det tredje projektet som erhöll EU-stöd är ett projekt för Lärande i samverkan (LiSA). Detta bygger på ett tidigare projekt, Gellivare Kompetens som syftade till att kompetensutveckla arbetskraft som ett alternativ till varsel och uppsägningar. Målet för det nya projektet är att höja kompetensen för 400 personer samt att 20 arbetsplatser får ett verktyg för att bygga upp en lärande organisation så att de blir självgående på kompetensförbättrande åtgärder.

- Syftet är naturligvis att fortsätta att kompetenshöja, men i detta arbete skapas även nätverk över gränserna mellan kommun, företag och basindustri, och det är mycket mer ovanligt. I nätverk lär människor känna varandra vilket kan leda till nya idéer och samarbeten och mycket mer. Nu ska vi ta tillvara denna chans för att utveckla individer, organisationer och nätverk, säger Kjell-Åke Johansson, Vd för Expandum.