Näringslivet samlar sig för lokal utveckling

Gällivare kommun, näringslivsorganisationer, lokala företagare och Luleå Näringsliv AB har samlats för en gemensam workshop. Här diskuterades hur kommunen och näringslivet tillsammans ska organisera sig för att skapa en positiv utveckling. 

Matz Engman från Luleå Näringsliv fanns på plats under kvällen och berättade hur de jobbar och hur de har lyckats.

Matz Engman

- Allt är kopplat till rätt individ. Rätt person på rätt plats och med rätt uppdrag ger resultat, säger Matz Engman.

Syftet med workshopen var bland annat att:

- Skapa en gemensam kunskapsplattform för en bredare skara med intressenter.

- Få en bild av vad olika intressenter anser vara viktiga åtgärdsområden för en gemensam organisation.

- Se vilka arbetsinsatser man anser måste göras för att skapa en positiv utveckling.

- Vilka är de framtida målen?

Kommunalrådet Lars Alriksson sa att vi alla måste vara mer tydliga i våra roller och att det är avgörande att leverera mer resultat i framtiden.

Alla var överens om att kompetensbrist (som är ett resultat av en negativ befolkningsutveckling) är den största långsiktiga utmaningen. Att bredda näringslivet, förbättra utbildningsmöjligheter och samarbete var andra viktiga punkter för att nå framgång.

Kvällen leddes av Tommy Niva, projektledare, och moderator Elisabeth Landby.