Näringslivsklimatet i Gällivare oförändrat

Svenskt Näringslivs kommunranking 2017 visar att näringslivsklimatet i Gällivare är oförändrat.

Gällivare har sänkt sin ranking 2017 med 25 platser och ligger nu på plats 240, samma plats som Gällivare har legat på i genomsnitt de senaste nio åren. Inom Norrbotten har Gällivare nu plats nio jämfört med förra årets plats sex.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

- Tittar man på trenden i sin helhet och eliminerar extrema värden är det två faktorer som sticker ut negativt, säger Andreas Hinzer, Gällivare kommuns utvecklingschef, och fortsätter;

- Företagarna upplever att media inte har positiv attityd till företagande. Media speglar samhället och har därmed möjlighet att i stor utsträckning påverka bilden av det lokala näringslivet. Att visa en negativ bild av företag och företagande skapar ett klimat där färre vill starta och driva företag.

- Den andra punkten som påverkar resultatet är konkurrensen från kommunen. Man anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet, fortsätter Andreas. 

Transport- och infrastrukturläget, service till företag och tillämpning av lagar och regler ligger konstant på en låg nivå som kräver tydliga förbättringar, enligt utvecklingsenhetens analys. Men Gällivares största utmaning är att hitta arbetskraft med relevant kompetens som påverkar företagens möjligheter att växa. Att rekrytera personer med rätt yrkeserfarenhet är ett avgörande uppdrag för att vi klara oss alla i framtiden. Detta gäller också för den offentliga sektorn.

En mycket positiv utveckling finns inom attitydfrågor. Företagarna upplever att de kommunala tjänstemännens attityder till företagande förbättrar sig kontinuerligt sedan flera år tillbaka. Samma upplever man också med politikernas attityd till företagande. Företagarna upplever också att skolans attityder till företagande förbättras.

Vilket sammanfattande omdöme ger företagarna om företagsklimatet i Gällivare? Det är en fråga som väger mycket tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Här ligger Gällivare på en bra nivå och över länets genomsnitt.

- Här fick Gällivare det näst bästa resultat som kommunen någonsin haft i rankingen och visar sedan flera år tillbaka kontinuerligt positiv utveckling. Nu ska vi tillsammans med näringslivet och andra aktörer analysera resultatet djupare och se hur vi kan förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling, avslutar Andreas Hinzer.

Länk till Svenskt Näringslivs ranking.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales