Tomas Arvola, VD Nordkote AB.

Nordkote – en innovatör på hög höjd

Nordkote grundades 1985 av Lasse och Tomas Arvola och var från början en traditionell mekanisk verksamhet. Med 13 anställda, varav fyra kvinnor, och ett renommé som borgar för kvalitet och innovation, är Nordkote en inspiratör inom Gällivares näringsliv.

Tack vare en stark koppling till gruvindustrin har Nordkote under åren utvecklat ett hållbart och ömsesidigt samarbete med LKAB och Boliden. Basen är produkt- och tjänsteutveckling: att hitta lösningar som effektiviserar drift och det löpande arbetet. Ett exempel är ventilationsspjällen, som är nästintill karaktäristiska för Nordkote, och en produkt man dessutom är i färd med att exportera till Sydamerika och en alltmer växande världsmarknad.

Det finns en orubblig kreativitet i allt Nordkote gör, och en vilja att komma framåt. Drivet ligger i att se bortom det befintliga för att hitta nya vägar och skapa innovativ potential. I grunden är det också så Tomas Arvola ser sig själv: en problemlösare som tänker utanför boxen och ständigt utmanar trygghetszonen.

- Nordkote är säkerligen ett av Gällivares företag i topp inom området för små och medelstora företag. Förutom mycket intressanta produkter och smarta lösningar i branschen, finns det också en mycket bra ledningsfilosofi och kreativt utrymme för de anställda att föra företaget framåt. Det är något mycket positiv som vi har upptäckt hos många företag i Gällivare. Det är alltid roligt att besöka ett sådant företag och att prata om vårt lokala näringslivs framtid, säger Andreas Hinzer, utvecklingschef Gällivare kommun.

I samband med neddragningarna inom gruvbranschen har det blivit tuffare för entreprenörer att lita på samma arbetsmängd som tidigare. Under högkonjunkturen såg allt annorlunda ut.

- Man visste att jobb kom in hela tiden, och man behövde inte anstränga sig lika mycket som man gör idag för att hitta nya projekt, säger Tomas.

Han lyfter betydelsen av att ständigt tänka ett steg till, att hela tiden utveckla sin verksamhet och faktiskt ta sig tid att göra det. Särskilt i dagsläget. Vikten av att hitta nya marknader och möjligheter i takt med att samhället förändras och nya behov uppstår, är något som Nordkote arbetar med kontinuerligt.

Ett resultat av detta är att man för några år sedan ändrade kurs på verksamheten och började med industriklättring. Nordkote erbjuder en totallösning där man inte bara utför besiktningar av svåråtkomliga områden, utan också innehar kompetens som omfattar certifierade svetsare och mekaniker som kan göra hela jobbet. Det är kostnadseffektivt, och sparar både tid och resurser. Hållbart. Precis som Nordkote.

Läs mer på Nordkotes hemsida