Företagsbesök hos Novia Ekonomi. Fr.v. Lars Alriksson, Jennie Keinström, Jeanette Wäppling och David Berggren.

Novia Ekonomi är Norrbottens största lokalt ägda redovisningsbyrå

Novia Ekonomi AB är en auktoriserad redovisningsbyrå som startades 2004 av David Berggren. Sedan flera år tillbaka ägs och drivs företaget tillsammans med Michael Isaksson och Jennie Keinström. Företaget har vuxit i rask takt och har idag ett 20-tal medarbetare som hjälper kunder över hela landet.

Affärsidén är att erbjuda ett brett utbud av ekonomiska och administrativa tjänster till företag, till exempel bokföring, bokslut, deklarationer och löneadministration. Bakgrunden till att företaget expanderat är bland annat att allt fler företag väljer att fokusera på sin egen kärnverksamhet och lejer bort hela eller delar av sin ekonomifunktion

- Att vi vuxit beror till stor del på att vi har haft turen att kunna anställa kompetenta och duktiga medarbetare. Utmaningen framöver är att hitta fler medarbetare med rätt kompetens, säger David Berggren.

- Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en bra, utvecklande arbetsplats. Vi har flexibla arbetstider, satsar på friskvård och ordnar olika aktiviteter med personalen, säger Jennie Keinström.

Främst jobbar Novia mot små och medelstora företag i många olika branscher. Basen och den huvudsakliga kundkretsen ligger i Gällivare men närmare 40 procent av omsättningen kommer från företag utanför kommunen. Modern teknik gör att arbetet kan bedrivas effektivt på distans.

- Vi har över 400 kunder och är i dagsläget den största norrbottensägda renodlade redovisningsbyrån. Den genomsnittliga byrån i Sverige har ungefär tre anställda så många blir förvånade över att en så pass stor byrå finns i Gällivare, förklarar David.

- Väldigt intressant besök. Att företaget till 40 procent har sina kunder utanför Gällivare kommun var för mig en nyhet. Det visar på vilket framgångsrikt koncept de har, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

- Intressant att följa berättelsen om hur David Berggren 2004 beslutade att starta en redovisningsbyrå med sin vision om att erbjuda en fullservicebyrå till att idag se resultatet då David tillsammans med delägarna Michael Isaksson och Jennie Keinström har byggt upp sin nya nisch och idag sysselsätter 20 personer, säger kommunalrådet Lars Alriksson.

I dagsläget ligger fokus på att värna om den kundkrets man redan har, men lyckas man rekrytera fler medarbetare är företaget inte främmande för att fortsätta växa ytterligare.

Läs mer på Novia Ekonomis hemsida