Fredrik Bergdahl, Isak Vikman och Robert Minde.

Nytt konsultföretag etablerar sig i Gällivare

Alteco System öppnar nytt kontor på Lasarettsgatan i Gällivare. Med målsättningen att vara en lokal och flexibel partner erbjuder företaget konsulttjänster för bland annat gruv- och byggnadsindustrin.

I oktober etablerade sig Alteco System i Gällivare och Kiruna och finns snart på plats i Falkenberg och Halmstad. Med bakgrund som ingenjörer inom svensk industri startade Isak Vikman, Robert Minde och Örjan Andersson företaget för att kunna erbjuda branschen ett heltäckande utbud av ingenjörstjänster samt system- och helhetslösningar.

- Vi har jobbat i konsultbranschen i många år och sett en del förbättringsmöjligheter. Vi kallar oss för ett innovativt konsultbolag och vi vill skapa mervärde för våra kunder i branschen genom att tänka i längre och bredare perspektiv än vad som är normalt, säger Robert Minde, teknisk chef på Alteco System.

-Idag arbetar vi främst med ingenjörstjänster men vi strävar också efter att, i högre grad, kunna erbjuda fysiska leveranser av produkter och helhetsprojekt. Vi tror att det finns en stor efterfrågan för den här typen av åtaganden. Kunden ska kunna minska sin organisation utan att själv tappa kontrollen, säger Isak Vikman, VD på Alteco System.

Företaget erbjuder ingenjörstjänster för gruv-, tillverknings- och byggnadsindustrin samt inom vatten- och kärnkraft. Där den personliga kontakten står i fokus.

- Vi håller genomgående hög kvalité i våra uppdrag genom att vara nära våra lokala uppdragsgivare, erbjuda snabb service och hög kompetens, säger Robert Minde.

- Jag träffade Isak och Robert redan i början av 2018 när de hade en tanke att utveckla sitt bolag. Och nu är de fullt etablerade i Gällivare och Kiruna, med en väl genomtänkt strategi och stort engagemang. Unga ingenjörer på väg till toppen. Det förtjänar mycket respekt, säger Andreas Hinzer, utvecklingschef Gällivare kommun.