Persson Invest tror på Gällivare

När utvecklingsenheten möter Persson Invest och Eriksson Bil presenteras satsningar i Gällivare på 80 miljoner kronor. Företaget tror på Gällivare och på fortsatt framgångsrik gruvdrift, därför gör man satsningen.

Ulf Ejenstam som är VD på Persson Invest Fastigheter och Peter Larsson, fastighetschef, berättar om planerna för utveckling av verksamheten i Gällivare.

- Vi har styrelsebeslut att inleda en investering i en ny servicehall för Wist Last & Buss, som behöver öka kapaciteten, förbättra servicen och ge möjlighet att anställa mer personal, berättar Ulf och Peter.  Det är en satsning på cirka 50 miljoner kronor.

Person Invest litar på Gällivares industri, säger Ulf. Att flytta Malmberget för fortsatt gruvdrift, är en tydlig signal för framtiden, därför gör man satsningen. Företaget har inlett planeringen av nybyggnationen tillsammans med Gällivare kommun, med målet att investeringen ska vara genomförd till sommaren 2018.

Tillsammans med Roger Edholm, VD för Eriksson Bil, berättar man även om satsningar på personbilssidan.

- Vi har nyss tagit i drift en ny skadeverkstad, en investering på 20 miljoner kronor. När den nya lastbilsanläggningen är klar, får vi utrymme att utveckla personbilsverksamheten ytterligare, vilket beräknas bli en investering på 25-30 miljoner, säger Roger.