Samisk kvalitetsbutik öppnar lagom till julhandeln

Lagom till skyltsöndag och julhandeln öppnar den samiska kvalitetsbutiken Gávpi i Gällivare. Där kommer det finnas ett stort utbud av viltprodukter, slöjd och hantverk. Etableringen av butiken är resultatet av ett projekt genomfört av Ávki AB med stöd av Leader Polaris.

— Förstudien visade på förutsättningar för en butik med övervägande samiska produkter. Det resulterade i att en ägargrupp bildades som nu öppnar butiken i egen regi. Etableringen har varit möjlig tack vare samebyarnas utvecklingsbolag och att driftiga entreprenörer tagit chansen och fått möjlighet att utveckla sina idéer, säger Mattias Berglund, VD på Ávki AB.

Butiken ägs av två företag och tre privatpersoner med olika bakgrund.

— Äntligen har vi fått till den här butiken med ett rikt utbud på varor. Det känns jätteroligt, säger Maria Pittsa, slöjdare och en av delägarna.

Förutom slöjd av kvalitet finns det i butiken även livsmedel, designade textilier, litteratur, smycken och samisk konst av olika slag litteratur. En tydlig koppling till naturen och berättelsen kring föremål finns också.

Butiken öppnar den 27 november klockan 12 i Arcaden-huset mitt i Gällivare centrum.

Foto: Daniel Olausson