Svensk Handel och VGL förvärvar andelar i Företagsbolaget

Företagsbolaget har länge varit den självklara medlemsorganisationen för Gällivares företagare. Man driver utvecklingsfrågor som är initierade av medlemmarna och ser till att företagarnas samarbete med kommunen förstärks och förenklas. Nu stärks positionen ytterligare genom att Svensk Handel och Visit Gellivare Lapland förvärvar vardera 10 % i Företagsbolaget.

— Vi har en gemensam syn och vilja, därför är detta befästande av vårt utökade samarbete med handeln och besöksnäringen en markering att vi verkligen är alla företags bolag, säger Mia Edin, verksamhetschef på Företagsbolaget.

Att Företagarna Gällivare nu säljer 20 % av bolaget ska göra det lättare för utomstående och nya företag att hitta rätt. Nu finns en gemensam medlemsorganisation som samlar alla lokala företagarorganisationer.

— Våra lokala företagare ska inte behöva fundera vem man ska kontakta för att få hjälp med att lösa problem eller driva gemensamma utvecklingsfrågor, säger Mia.

Handeln i Gällivare har utvecklats snabbt de senaste åren både på Mellanområdet och i centrum, men det finns mycket kvar att göra.

— Proppen har lossnat när det gäller handeln i Gällivare men det finns fortfarande massor kvar att arbeta med. Fler butiker leder till fler anställningar och framförallt ett Gällivare med en levande handel och ett livfullt centrum för alla, både boende och besökare, säger Mikael Isaksson, ordförande, Svensk Handel, och fortsätter:

— Vi har länge haft ett bra samarbete kring dessa frågor med Företagsbolaget och Visit Gellivare Lapland. Därför känns vårt delägarskap naturligt och är en markering för fortsatt framgångsrik handels- och besöksnäringsutveckling i kommunen.

Fler besökare betyder också mer affärer för Gällivares näringsliv. Något som kräver samverkan och samordning för att bli riktigt bra.

— Det här visar att vi menar allvar med vårt samarbete för ett bättre näringsliv i Gällivare. Det är en styrka i många sammanhang, speciellt i frågor där vi kraftfullt jobbar åt samma håll, säger Maria Wallgren, VD, Visit Gellivare Lapland.

Presskonferens den 15 december kl. 16:30 på Företagsbolaget, Östra Kyrkallén 2, Gällivare.

Läs mer på: www.foretagsbolaget.se

Foto: Daniel Olausson