Upphandlingsdialog hos Företagsbolaget

Företagsbolaget bjuder in lokala företagare till dialogmöte kring offentlig upphandling. Representanter från Gällivare kommun och de kommunala bolagen kommer att vara på plats för att svara på frågor kring upphandlingar och inlämnande av anbud.

Företagsbolaget bjuder in företagare till ett dialogmöte angående kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar. Här får Gällivares företagare möjlighet att ställa frågor och ha en dialog tillsammans med representanter från kommunens inköpsavdelning, utvecklingsenheten samt politiker från kommunstyrelsen. De kommunala bolagen TOP bostäder AB, Matlaget i Gällivare AB samt Gällivare Energi AB finns också representerade.

— Vi vet att många företagare är intresserade av en bättre dialog med kommunens inköpsavdelning och det är också bra om de får en bättre förståelse och kunskap kring upphandlingar och inlämnade av anbud. Vi vill helt enkelt att de lokala företagen ska bli bättre på att lämna in anbud, förklarar Nina Eriksson på Företagsbolaget.

Företagsbolagets avsikt med mötet är att företagen och kommunen ska kunna utbyta tips, erfarenheter och idéer. Syftet är också att utbilda företagen i offentlig upphandling för att stärka deras konkurrenskraft i kommunala upphandlingar, både i och utanför Gällivare. Man vill utveckla och förbättra upphandlingsförfarandet, både när det gäller förfrågningsunderlaget och företagens inlämnade av anbud.

Kommunens centrala inköpsfunktion är en resurs för upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Avdelningen samordnar och handlägger upphandlingar till kommunens verksamheter och bolag och upprättar avtal. Avdelningen fungerar även som rådgivande till hela den kommunala verksamheten i inköpsfrågor. Upphandlingarna utförs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Enligt LOU skall all upphandling grundas på affärsmässighet vilket bl.a. innebär att konkurrens eftersträvas och objektivitet mot anbudsgivare iakttas.

Christian Sundvall, upphandlingsansvarig på Gällivare kommun, ser mycket positivt på dialogmötet och hoppas att det ska leda till att fler anbud lämnas in och slutligen går vidare i processen.

— Det här är ett bra tillfälle att ta del av företagens erfarenheter och kunskap och jag hoppas vi får nytta av det i vårt fortsatta arbete. Vi arbetar löpande med att formulera förfrågningsunderlag som är bra utifrån det vi avser att upphandla. För oss, på inköpsavdelningen, är det därför viktigt att få in synpunkter i ett tidigt skede som vi kan ta med till kommande upphandlingar. Sedan är mitt råd till företagarna att komma med frågor tidigt i upphandlingsprocessen så att deras anbud inte faller bort pga. små misstag och därmed inte kvalificerar sig, avslutar Christian.

Kontakta Nina Eriksson för intresseanmälan på nina@foretagsbolaget.se eller 070-557 32 50.

Läs mer på: www.foretagsbolaget.se och www.gellivare.se/upphandlingar.

Foto: Mats Lundgren / Gällivare kommun