Utvecklingsenheten i Gällivare kommun förstärker!

Annica Oscarsson är ny näringslivsutvecklare och Josefin Bennet Kjellsson ny centrumutvecklare hos Gällivare kommun.

Annica Oscarsson kommer närmast från arbetet som centrumutvecklare och kommer att arbeta på utvecklingsenheten med näringslivsutveckling, projektstöd och liknande frågor som rör utvecklingen i Gällivare.

Josefin Bennet Kjellsson är ny centrumutvecklare och ska arbeta med främst med handelsutvecklingen i Gällivare centrum som ett led i det omfattande investeringsarbete som pågår att skapa ett nytt, attraktivt centrum i Gällivare. Josefin har tidigare arbetat med samma uppgifter i Skellefteå.

- Annica har jobbat i tech-industrin i utlandet under många år och Josefin har jobbat med centrumutveckling i Skellefteå. De kommer att ge nya impulser för Gällivares handels- och näringslivarbete, säger utvecklingschef Andreas  Hinzer.

Samtidigt vill vi tacka Bernt Wennström för hans arbete när han nu lämnar Gällivare kommun med pension.