I Gällivare finns jobben. Enbart Luleå har fler tjänster lediga i Norrbotten.

Här finns jobben!

Det finns lediga tjänster och ett skriande behov av nya medarbetare i Gällivare, främst inom vård, skola och omsorg. Och rekryteringar pågår.
– Det händer att vi ringer till utflyttade Gällivarebor, säger Gitt Ström, närsjukvårdschef vid Gällivare sjukhus.

Det finns lediga tjänster och ett skriande behov av nya medarbetare i Gällivare, främst inom vård, skola och omsorg. Och rekryteringar pågår.- Det händer att vi ringer till utflyttade Gällivarebor, säger Gitt Ström, närsjukvårdschef vid Gällivare sjukhus.

I vintras drog gruvnäringen och främst LKAB i bromsen, inga nyanställningar på grund av de sjunkande malmpriserna. Norrbotten och Malmfälten fick kalla fötter efter flera år med högkonjunktur och låg arbetslöshet. Gruvnäringen kämpar fortfarande mot malmpriserna men den stegrande arbetslösheten har inte visat sig, än så länge, i Gällivare.

– Vi söker framförallt läkare och sjuksköterskor. Rekryteringar gör vi via annonser men även via utbildningar i länet, riket och utomlands, säger Gitt Ström, Gällivare sjukhus.

Ibland händer det även att personalavdelningen ringer upp tidigare medarbetare som flyttat från Gällivare, så kallad uppsökande rekrytering.

– Det händer faktiskt att vi får napp när vi tar kontakt.

Vid Gällivares skolor har man också en hel del lediga tjänster som bör tillsättas så fort som möjligt.

– Vi arbetar hårt med att få tag på behöriga lärare och förskollärare och ska bland annat lägga ut en blänkare på Umeå universitet och LTU samt en webbannons på Lärarnas Nyheter, säger Rolf Wennebjörk, tf förvaltningschef barn-, utbildnings- och kulturnämnden vid Gällivare kommun.

Kommunen fortsätter annonsera via de kanaler de brukar, som till exempel Kometen, NSD och Kuriren. Projektet IN Gellivare är också en medveten rekryteringsinsats som Gällivare kommun delvis finansierar. I skrivande stund finns det 92 tjänster, inom alla yrken, lediga i Gällivare. Av alla kommuner i Norrbotten har endast Luleå fler lediga tjänster.

Länk till Gällivare kommuns lediga tjänster

 

Producerad av: Favör Reklambyrå AB

Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Text och bild är fri att användas av media. Texten kräver ingen byline, men vid användning av bildmaterial ska Daniel Olausson/Media Tales nämnas. För högupplösta bilder kontaktadaniel@mediatales.se.