Bra att veta vid etablering


Arbetskraft och rekrytering

Rätt arbetskraft är en viktig förutsättning för företagande. På sidan Jobb & Rekrytering har vi samlat information och länkar som ger dig kontakt med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingen.

Lokaler

Rätt anpassade lokaler är en viktig del i etableringen. Här finner du kontaktuppgifter till fastighetsbolag i kommunen. Vi står gärna till tjänst med en första inventering.
Kontakta Utvecklingsenheten, tfn. 0970-818 000.

HSB
LKAB Fastigheter AB
TOP bostäder AB

Newst

Mark och tomter

Kontakta Linn PaloPlan- och markhandläggare
Tel: 0970-81 82 68
E-post

Starta Företag

Du kanske brinner av lust att starta en egen verksamhet men känner dig tveksam inför allt kringarbete och alla frågetecken som måste rätas ut innan du kan komma igång?
Kanske måste du slipa på din produkt- eller affärsidé. Att starta en egen verksamhet är ett stort steg, därför bör ditt första vara att kontakta Utvecklingsenheten. Du kan också kontakta projektet North Business Arena som arbetar med nyföretagande och företagsutveckling. 

Coompanion har som verksamhetsidé att stimulera ett ökat entreprenörskap och engagemang för lokal utveckling i Norrbotten med den kooperativa idén som grund.

Tillstånd, taxor och avgifter

Många etableringar kräver någon form av tillstånd. Bland annat bygglov och bygganmälan, alkohol- och serveringstillstånd, torghandel, lotteritillstånd, parkeringstillstånd och transporttillstånd. Gällivare kommun har samlat mer information om dessa här . Här finner du mer detaljerad information om ansökningsförfaranden, taxa och avgift.

Energi- och klimatrådgivning

Energi-och klimatrådgivningen är kostnadsfri, objektiv och riktar sig till små- och medelstora företag, organisationer och privatpersoner.

Välkommen att ringa din energirådgivare för att ställa en fråga eller boka in en träff. Energirådgivaren ger exempelvis råd och stöd i frågor som rör energieffektivisering, energismart byggande, uppvärmning, förnybar energiproduktion, elfakturan, transporter eller aktuella bidrag. Läs mer här