Kompetensutveckling

När organisationen, medarbetare och ledning skall utvecklas, kontakta Utvecklingsenheten, tfn 0970-818 000, som kan arrangera seminarier och eller seminarieserier i specifika ämnen för deltagare från ett eller flera företag. Även de nedan angivna organisationerna har periodvisa blockutbildningar att erbjuda.