Nätverk

Vikten av samarbete kan många intyga. I spalten till höger ger vi några exempel på fungerade nätverk som kan ge inspiration, svar på några av dina funderingar och nya idéer. Kanske hittar du en samarbetspartner eller en lunchkompis. Att utöka sitt nätverk berikar både dig som person och ditt företag.