Övriga stöd

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är till för alla som bor eller verkar på landsbygden. Du kan få stöd till att utveckla en företagsidé, till att förbättra servicen på landsbygden eller att arrangera ett evenemang för bygdens befolkning eller för att locka turister – och mycket mer. Programmet innehåller olika stöd och ersättningar som syftar till att utveckla landsbygden genom att stimulera företagande och förbättra möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller till 2020.
Läs mer om Landsbygdsprogrammet

Sametinget

Inom Landsbygdsprogrammet har Sametinget medel för dig som vill starta ett rennäringsföretag, utveckla ditt befintliga företag, utveckla din kompetens eller bedriva utvecklingsprojekt inom de samiska näringarna.
Läs mer om Sametinget


Leader Polaris

Genom lokala initiativ, samarbete och nytänkande vill vi skapa en hållbar social, ekonomisk och ekologisk tillväxt på landsbygden i norrbottens inland. Vi är övertygade om att utvecklingsinsatser ska bygga på verkliga behov för att skapa både förankring såväl som långsiktiga resultat.
Läs mer om Leader Polaris