Face of Gällivare

Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämställdhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Genom ett normkritiskt förhållningssätt, reflektion och kunskap skapar vi en varmare känsla mellan husen. Face of Gällivare har utvecklat en utbildningsserie som hjälper arbetsplatser att reflektera kring den kultur som råder på en arbetsplats. Den har stor betydelse för hur de anställda trivs och hur effektivt arbetet blir.

Projektägare är Gällivare Näringsliv AB. Projektet finansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden, Region Norrbotten och Sparbanken Nord.


Face of Gällivare
Storgatan 15 1tr, 982 31 Gällivare

 

Johanna Dahlström
Projektledare
Face of Gällivare
+46 72 735 31 36
johanna.dahlstrom@gallivarenaringsliv.se

 

Katarina Larsson
Utbildningsansvarig
Face of Gällivare
+46 72 735 31 27
katarina.larsson@gallivarenaringsliv.se