Företagsbesök

Under 2021 ska Gällivare kommun tillsammans med Gällivare Näringsliv AB göra två företagsbesök per vecka. Samtalen som kommer att föras blir viktiga i arbetet med att nå det gemensamma målet på plats 150 i Svensk Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2023.

Företagsbesöken sker till en början digitalt med förhoppning om att kunna genomföras fysiskt när så är möjligt. Det är Gällivare Näringsliv AB som organiserar alla besöken och för att få en bra spridning mellan olika branscher har en rad företag kontaktats. 

 

Bakgrund

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2020 klättrade Gällivare två placeringar till plats 234. Utifrån detta har Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB beslutat att sätta in gemensamma åtgärder. Företagsbesöken under 2021 är ett led i detta arbete med mål att 2023 nå plats 150 i rankingen.

 

Gemensamma åtgärder för att stärka Gällivares företagsklimat

  • Ökad dialog mellan företag och kommun.
  • Införa servicegarantier och mål för kundnöjdhet.
  • Snabbare och effektivare processer för ökad service.
  • Företagslots finns hos Gällivare Näringsliv AB.
  • Arbeta för ökad tillgänglighet, service och bemötande.

 

 
Vill du ha ett företagsbesök?

Kontakta mig
Jenny Eriksson
073-058 77 25

jenny.eriksson@gallivarenaringsliv.se