Kunskapscentrum för hållbarhet

Kunskapscentrum för hållbarhet är ett samarbete mellan Gällivare Näringsliv AB och CSR Sweden, som är ett nätverk av företag som gemensamt arbetar med hållbarhetsfrågor. Genom samarbetet får Gällivare Näringsliv AB tillgång till den främsta kunskapen inom hållbarhetsfrågor.

Verksamheten i Kunskapscentrum för hållbarhet inleddes i september 2020 och erbjuder olika typer av utbildningar inom Agenda 2030-området.

 

Målgrupp
Företag och skola

 

Agenda 2030
Prioriterade mål 10, 12, 13  och 17

Länk till webbplatsen


Kunskapscentrum för hållbarhet
En unik plattform där den främsta hållbarhetskunskapen snabbt kan transformera näringslivet i en mer hållbar riktning

 

Mål för Gällivares Näringsliv

  • Minskat koldioxidutsläpp med 70% 
  • Skapa 250 st nya produkter, tjänster som ger hållbara lösningar 
  • Vara ett föredöme inom social hållbarhet
  • Transporter sker autonomt och fossilfritt

 

Syfte

  • Inspirera och engagera Gällivare att ytterligare utveckla den påbörjade hållbarhetsresan
  • Öka kunskapen om hållbarhet hos individ, företag och skola för att utvecklas i en mer hållbar riktning
  • Öka Gällivare företagens konkurrenskraft genom deras utveckling inom hållbarhetsområdet