Pettersson och Petäjävaara har snickrat ihop sitt drömjobb

Tommy Pettersson och Anders Petäjävaara sade båda upp sig från fasta och trygga jobb för att starta eget tillsammans. De ville hitta glöden och glädjen i arbetet. Idag erbjuder de sina kunder specialistkunskaper inom en nisch de är ensamma om i Norrbotten.

Företaget, GPP, startades för nästan två år sedan. Det var då Tommy och Anders bestämde sig för att säga upp sig från var sitt fast jobb, gå nyföretagarutbildningen hos Idéum och satsa på en egen firma.
– Utbildningen gav oss en trygghet och råg i ryggen inför starten. Vi fick mycket ny kunskap som varit bra att ha med sig, menar Tommy.

Specialistkompetens

Anders och Tommy erbjuder service och underhåll till industri- och transportbranschen. De är specialiserade på plast och glasfiber.
– Tack vare Lorentz Landström, Landströms Bygg & Plåt, där jag jobbade tidigare har vi hittat vår nisch. Vi är ganska ensamma i Norrbotten med den här kompetensen, berättar Tommy. Lorentz fungerar också som en mentor för oss både när det gäller företagandet i allmänhet och i arbetet i synnerhet.

Framtidsvisioner

Tommys gamla arbetsgivare, Landströms Bygg & Plåt, är en av de större kunderna. Men de arbetar också med tillverkning och montering av industriportar, service och underhåll i gruvan. De lagar skåp på lastbilar, tillverkar båtar och en skoterpulka. Pulkan är ett bra exempel på samarbetet med Landströms Bygg & Plåt, idén kommer därifrån och GPP har vidareutvecklat produkten. De har med andra ord rätt fullt upp.
– Vi vill gärna ha en bred verksamhet. Det gör företaget mindre konjunkturkänsligt och inte så beroende av en eller två stora kunder, menar Anders. De har en hel del planer och visioner för framtiden men vill skynda långsamt. Går planerna i lås kan det innebära anställning av ytterligare ett par personer. Dessutom skulle vi gärna ha lite mer tid till tillverkning och marknadsföring av vår pulka. Men just nu finns allt för mycket annat som ska hinnas med.

Råd till nystartare

Till den som funderar på att starta eget har de ett par tips.
Se till att din affärsidé är tillräckligt bra och bärande. Hitta en egen nisch, att konkurrera om samma jobb som andra är tufft. Fokusera på att göra det du är bra på och köp de tjänster som inte är inom ditt arbetsområde, det lönar sig i längden. En bra förebild eller mentor är också till stor hjälp för det är mycket att tänka på i starten.

Glöd och arbetsglädje

– Den största skillnaden nu när man jobbar åt sig själv är att man har fått tillbaka lusten och inspirationen. Det känns ok att jobba långa dagar för man vet att det är för sin egen skull, säger Anders.

Producerad av [imega] promotion


Tommy Pettersson och Anders Petäjävaara med sin egen tillverkade skoterpulka.

Foto: Pia Nyberg Nilsson, imega promotion.