Sex små företag och en stor idé

Istället för att bara prata gjorde de något. Ett antal småföretagare började samarbeta kring en idé för att snabbt få fler bostäder till Gällivare och bildade Attraktiva Bostäder i Norr AB. Det har resulterat i 30 lägenheter som beräknas stå klara för inflyttning under våren 2012. Och fler idéer står på tur.

Det var via Företagsbolagets branschråd hösten 2010 som flera olika företagare träffades. Man diskuterade bostadsbehovet och att flera företag hade svårt att rekrytera när jobbsökande inte hade någonstans att bo. Brist på bostäder medför att även ungdomar inte kan hitta ett eget boende, något som även gäller hemvändare.

— Vi hade alla ungefär samma synsätt på detta och ville göra något, inte bara sitta och prata. Det kändes spännande, viktigt och lite som en utmaning, säger Elisabeth Landby, delägare i Attraktiva Bostäder i Norr AB.

Emil Fhärm, en av delägarna, hade hört att moduler såldes i Uppsala som enkelt kunde flyttas och sättas ihop till bostäder. Så varför krångla till det? Om ingen vill bygga tar vi istället hit och sätter ihop det som redan är färdigbyggt, resonerade Emil. Företagsbolaget var med och hjälpte till under de första tidiga mötena när man arbetade fram idén. Därefter bildade man bolaget och köpte modulerna. Flera av dessa har redan levererats till Mellanområdet invid Tallbacka idrottsplats. Totalt blir det tre hus med tio lägenheter i varje som består av ettor och tvåor på 24 respektive 48 kvadratmeter.

— För närvarande pågår markarbeten och beräknad inflyttning är under våren 2012. Vi vänder oss främst till privatpersoner och intresset har varit enormt. Idag är alla lägenheter är fulltecknade, säger Elisabeth.

Men detta är bara början. Fler saker står på tur. En industritomt har köpts invid Företagscentrum. Det är ännu inte bestämt vad man ska använda tomten till.

— Vi har flera idéer för den platsen som vi kommer avslöja lite längre fram, säger Elisabeth.

Delägare i Attraktiva bostäder i Norr AB är: Elisabeth Landby, Kent Eriksson, Lars Eric Sandvärn, Stina Helin, Anders Sjölund, Kristoffer Lampinen och Emil Fhärm.

Producerad av Favör Reklambyrå AB
Foto: Daniel Olausson


Stående från vänster Stina Helin, Emil Fhärm, Lars Eric Sandvärn, Elisabeth Landby. Sittandes Anders Sjölund och Kent Eriksson.

Attraktiva bostäder i Norr AB.

Stående från vänster Stina Helin, Emil Fhärm, Lars Eric Sandvärn, Elisabeth Landby.

Sittandes Anders Sjölund och Kent Eriksson.