Bygginformation Kunskapshuset – 14 maj till 17 juni 2018

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 20, 21, 22, 23 och 24

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Följ bygget via vår webbkamera  http://gellivare.se/Kommun/Webbkamera/

Läs mer om projektet  http://www.gellivare.se/Nya-gallivare/Byggprojekt/Kunskapshuset/

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v20 - v24

-          Under perioden kommer arbeten med stommen på Kunskapshusets pågå, vilket medför transporter med stål- resp betongelement samt en större kran på arbetsområdet kommer användas för montage.

-          Gjutning av betongväggar kommer pågå under perioden.

-          Tillfälligt arbete med att utöka bodetablering kommer ske inom 2 veckor med fler bodar i etableringsområdet.

Arbeten vecka 20                14-20 maj 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning betongvägg

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage, 5 bilar per dag
 • Betongbil

Arbeten vecka 21                21-27 maj 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning betongvägg

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage, 5 bilar per dag
 • Betongbil

Arbeten vecka 22                28 maj - 3 juni 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning betongvägg

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage, 5 bilar per dag
 • Betongbil

Arbeten vecka 23                 4-10 juni 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning betongvägg

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage, 5 bilar per dag
 • Betongbil

Arbeten vecka 24                 11-17 juni 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning betongvägg

 Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage, 5 bilar per dag
 • Betongbil

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg       
Tel: 070 – 575 09 26  E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se
För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen