Ny förskola Tallbacka

Det planeras för en ny förskola på Tallbacka då det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser till Mellanområdet i Gällivare kommun. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan.

Den nya förskolan planeras få fyra avdelningar för cirka 70 barn med tillhörande utemiljö. Beräknad byggstart är i slutet på 2018 för att sedan stå klar i slutet på februari 2019.