Planeringsavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Marcus Zetterqvist
Tf. planeringschef
E-post

Liza Yngström
Samhällsplanerare
Tel: 0970-81 81 29
E-post

Magnus Mathiasson
Mark- och exploateringssamordnare
E-post

Christina Eneris
Exploateringsingenjör 
Tel: 0970-81 81 32
E-post

Ulla-Britt Larsson
Plan- och markhandläggare
Tel: 0970-81 82 37

Josefine Ekbäck
Planarkitekt
Tel: 0970-81 80 57
E-post

Sofie Rynbäck
Planarkitekt
Föräldraledig

Per-Anders Perttu
GIS-samordnare

Mirkku Korolainen
GIS-ingenjör