Projektavdelningen

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Dan Johansson
Projektchef
E-post

Torbjörn Tuoremaa
Projektledare
E-post

Martin Lantto
Projektledare
E-post

Anette Waara
Projektledare
E-post

Stefan Olofsson
Projektledare
E-post 

Agneta Nilsson Vaara
Projektledare
E-post 

Moa Rinnefelt
Projektingenjör
E-post 

Åsa Waara (föräldraledig)
Attraktivitetsutvecklare