Arbeten i centrum

Schaktarbetena för blivande multiaktivitetshuset har avbrutits för vinteruppehåll. Arbetena återupptas i mars 2021. Det innebär att Hantverkargatan öppnas för trafik tills dess. Stängslet längs Västra Kyrkoallén flyttas närmare schaktkanten för att underlätta infart till garaget i Norrskensgallerian.

Smedjegatan kommer att vara avstängd för all genomfartstrafik (bil, gång, cykel) pga. upprustning. Det svartmarkerade området kommer att stängas av i etapper så att tillgänglighet till verksamheter och bostäder kommer att vara möjlig. Ytterligare information kommer att ges till de som berörs av detta. Arbetet beräknas pågå 6-8 veckor med start vecka 46.

karta