Ny belysning på torget.

Arbeten i centrum

Hantverkaregatan är nu åter helt öppen för trafik. Den hålls öppen fram till våren 2021 när byggarbetena för det blivande multiaktivitetshuset återupptas. 

Smedjegatan är tillgänglig för boende med p-plats men den är inte öppen för genomfartstrafik. Körriktningen blir från Hantverkaregatan fram till garagenedfarten för kvarteret Gojan.

För gångtrafikanter kommer trottoaren från Storgatan ner till Röda korsets butik vara tillgänglig.

Ny belysning

En ledbelysning har installerats runt avspärrningarna för det blivande multiaktivitetshuset på torget då det har upplevts som mörkt i området.