Arbeten på Västra och Östra Kyrkallén

Fram till den 1 juli pågår förberedande arbeten inför beläggning av Västra och Östra Kyrkallén enligt skissen. Det innebär justering av brunnar och grusade ytor samt demontering av belysning intill Norrskensgallerian. I samband med återställning av gata utförs ledningsdragning. Alla ingångar till Norrskensgallerian kommer att kunna användas under arbetets gång.

annons