Pågående arbeten i Sjöparksområdet

Just nu pågår ett arbete där Vattenfall gräver om elledningar i Sjöparksområdet. Arbetet kommer att pågå under de kommande veckorna. Detta arbete görs för att förbereda för framtida byggnationer i och med den pågående samhällsomvandlingen.