Repisvaara södra etapp 1

Justering av bärlager/grus påbörjas inom kort. Asfaltering beräknas ske v.29-30. Körfält kommer att spärras av etappvis under denna period.

Tack för visad hänsyn!

Kontaktperson, Byggledare Kai Hämäläinen 070-282 17 63

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen