Pågående detaljplaner

Granskning, detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen, Brunanden m.fl.

Samråd, detaljplan för Bryggeribacken etapp 2, del av Gällivare 5:14 och del av Gällivare 3:22

Detaljplan Bryggeribacken etapp 2

  

Antagande, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl. 


Antagande, detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl. (överklagad)

 

Antagande, detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2, Välkommaskolan m.fl. (överklagad)

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.