Pågående detaljplaner

Antagande, detaljplan för centrala Malmberget etapp 1, kvarteret Entitan, Duvkullan m.fl.

 

Antagande, detaljplan för nordvästra Malmberget etapp 2, Välkommaskolan m.fl.

 

Antagande, detaljplan för del av Gällivare 22:24 m.fl.

 

Samråd, detaljplan för Höken 6, 8 och 9 m.fl.

 

Antagande, detaljplan för kvarteret Hackspetten, del av Malmberget 8.17, Robsam 1:1 m.fl.

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.