Stora delar av Malmberget kommer att avvecklas i olika etapper.

Etappkartor

I takt med gruvbrytningens utveckling kommer större delen av Malmberget avvecklas i olika etapper under en 20-års period.

Etapp 1: åren 2012-2022
Etapp 2: åren 2014-2024
Etapp 3: åren 2016-2026
Etapp 4: åren 2022-2032

Offentliga byggnader som äldreboenden, sporthall, badhus, ishall och skolor ska ersättas och byggas upp i Gällivare. Dessutom berörs ca 1900 bostäder, ett antal historiska byggnader, kontor, handels- och industrilokaler. Totalt rör det sig om ca 250 000 kvadratmeter som ska byggas upp i Gällivare.
Etapp