Skissförslag över Gällivare centrum.

Centrumprogram

I september 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta programmet för verksamhetslokaler i centrala Gällivare vad gäller ett kunskapshus samt sport- och kulturhus. Däremot undantogs den föreslagna placeringen och utformningen av ishallen i beslutet av programmet. Ishallen placeras istället på norra sidan av Parkgatsleden inom Sjöparksområdet.

Förutom bakgrund och exempel tar programmet upp och visar på en lösning för dimensionering och placering av nya kommunala verksamhetslokaler som ska täcka nuvarande behov, men även funktioner som inte finns idag men som behövs i en framåtblickande stad.

Den centrala placeringen av lokalerna konkretiserar visionen om ett mer levande centrum under både dag- och kvällstid. Förslaget skapar även många mötesplatser för olika grupper och intressen. Dessutom kan placeringarna bidra till samnyttjande av lokaler vilket genererar driftfördelar. 

Läs hela centrumprogrammet här.