Gränsleden - Gällivare kommun
Toppbild

Välkommen till
Gränsleden

En vandringsled mellan Áhkajàvrre i Gällivare kommun, Sverige och Sörfjorden i Tysfjord kommun i Norge.

Från fjord till högfjäll 

Gränsleden - Rádjebálges - Grenseleden.

Den går över den svensk-norska gränsen därav namnet.

Leden har kommit till genom ett EU-Interregprojekt mellan länderna och invigdes i Augusti 2007. Sörkaitum sameby har varit samarbetsparter och delaktig i projektet. Projektets målsättning har varit att skapa en grundläggande infrastruktur genom byggande av broar, vindskydd
toaletter m.m

Leden är markerad med stenrösen och fyrfärgade skyltar vid skogspartier.
Hänvisningsskyltar finns uppsatta.

Det har byggts vindskydd, toaletter samt några mindre sovstugor på norsk sida.
Fem broar bidrar till att göra vandringsleden mer tillgänglig och säker.

Förlängning av Gränsleden från Rijtjem till väständan av sjön Áhkajávvre är färdigställd.
Gränsleden – Rádjebálges är nu markerad från Rijtjem till väständan en sträcka på ca 20 km.

I mitten på denna sträcka har det uppförts en rastplats ”Sievgok” med vindskydd och toalett.

En hängbro är uppbyggd över Ubmasjåhkå. Den nya ledsträckningen fortsätter till Rastplats Väständan där den ansluter till den tidigare markerade Gränsleden och vidare mot Sörfjorden i Norge.

 

Den totala sträckningen av hela leden är nu ca. 65 km.
Var uppmärksam på markeringarna av leden då den är nymarkerad och på vissa ställen är den inte upptrampad, detsamma gäller stenrösen, märkningar som kan ha raserats av väder och vind.